Skip Navigation

Obchodní podmínky

Způsob prodeje
Zásilkový obchod - prodej na dobírku.Celková cena za zásilku se platí hotově při převzetí zboží přepravci.

Platnost cen
Ceny uvedené v nabídce zboží platí v okamžiku nabídky, tedy zobrazení stránky s nabídkou zboží. Pokud není v této lhůtě objednávka uzavřena a zároveň dojde ke změně ceny nebo jiných parametrů nabízeného zboží, jsou údaje o zboží "v košíku" aktualizovány a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny nabízeného zboží bez zvláštního oznámení. U zboží, u něhož je cena vázána na dobu trvání příslušné cenové nabídky (AKCE ), platí uvedená akční cena pouze pro objednávky, které jsou odeslány v termínu trvání příslušné cenové nabídky. Objednávka zboží je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. U zboží označeného " přijímáme předobjednávky " je cena pouze orientační. Cena zboží, která Vám bude fakturována se odvíjí vždy od aktuálně platného velkoobchodního ceníku firmy Slokov a.s. v době dodání zboží, nikoliv objednávky. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH.

Cena dopravy zásilky na dobírku
Viz.záložka doprava »

Způsob dodání
Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím některého z našich smluvních přepravců. Přepravce zboží doručí na adresu uvedenou v registraci nebo na adresu uvedenou v objednávce. Ke každé zásilce je přiložen daňový doklad - Faktura. V případě potřeby upřesnění nebo ověření Vašich registračních údajů, údajů v objednávce, v případě potřeby upřesnění termínu dodání zboží nebo v jiných odůvodněných případech Vás mohou kontaktovat naši pracovníci. Proto je nutné uvádět v registraci kromě poštovní adresy také telefonické spojení a případně také e-mail.

Termín dodání
Přesný termín dodání Vám bude sdělen na uvedený kontaktní telefon, popř. e-mailem.

Záruka
Není-li uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží záruční doba 24 měsíců.Na záručním listě je uveden kontaktní telefon na reklamačního technika daného výrobku.

Reklamace
Pro reklamaci zboží platí ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.). Kupující je povinen při doručení zboží přepravcem zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud kupující shledá, že zboží takové vady vykazuje, je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii Dodacího listu - faktury a dokladu o zaplacení zboží. Kupující si může vyžádat podrobné reklamační podmínky ke konkrétnímu druhu a značce zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.) právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Pokud tak učiní, musí v uvedené lhůtě odeslat nepoškozené zboží, které nenese známky užívání nebo opotřebení, zpět prodávajícímu. Pro dodržení této lhůty je rozhodné datum předání zboží k přepravě. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku rovnající se rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, a to: a) pokud se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, b) pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady na realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje, c) pokud rozsah objednávky výrazně převyšuje obvyklý rozsah zásilkového prodeje (prodej na dobírku) a kupující neakceptuje změny dodacích a platebních podmínek, d) pokud došlo k vyprodání zásob zboží označeného jako "výprodej" nebo "doprodej", e) pokud kupující při dodání zboží přepravcem nezaplatí a nepřevezme zboží, f) pokud údaje uvedené v registraci nebo v objednávce vzbuzují důvodné pochybnosti a kupující tyto pochybnosti neodstraní. Dojde-li ze strany prodávajícího ke zrušení objednávky nebo její části, bude prodávající kupujícho neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana osobních údajů
Osobní data zákazníka (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), která zákazník uvedl v registraci a/nebo v objednávce považujeme za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto údaje zásadně nebudeme sdělovat třetím osobám s výjimkou osob, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, kterým budou tato data sdělována pouze v nezbytně nutném rozsahu.

10.10.2007